Hoofdbestuur

Recente artikels

Dringend uitbaters kantine gezocht

Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar nieuwe uitbaters van onze kantine.

Contacteer Pedro Naert voor meer informatie hieromtrent: pedro@eurotapis.be of +32 474 74 19 19

Spoorweg aan brug GD Ingooigem gesloten vanaf 05/09/2016

Betreft werken in uitvoering door Infrabel aan brug op de Klijtberg

 

1° Schepen Rik Colman en Dimitri Goemaere Diensthoofd Openbare Werken bevestigen onderstaande:

Op 17/08/2016 overleg gehad met Infrabel, de aannemer en de politie. De brug gaat dicht op 5/9 en vanaf dan is alle doorgaand verkeer onmogelijk. De afbraak van de brug gaat door in het weekend van 10 & 11 september. Voor de werken is 1 jaar voorzien, maar de aannemer probeert vroeger klaar te zijn. De aannemer gebruikt de parking niet en ook niet het vroegere auto rijleerpark.

Op eis van het college is er een fietsomlegging via de Goed ter Motestraat, de landwegel  aan de hoeve Vandeputte ter hoogte van Nr 41 (die zal voorzien worden van verlichting) naar de N36 en via een nieuw tijdelijk en beveiligd 2-richtingsfietspad langs de N36 (kant Klijtberg). Dit door middel van een tijdelijke asfaltverharding langs de N36 tot aan de Klijtberg. Er wordt ook een snelheidsbeperking van 50km/u voorzien in deze zone van de gewestweg.
De spelers zullen de N36 dus nooit moeten oversteken.
Dit fietspad zou voor 5/9 moeten klaar zijn.

Voor de fietsers vanuit Vichte stellen zij voor dat ze zoals vroeger de veiligste weg nemen via het kruispunt (lichten) of minder veilig aan het kruispunt ter hoogte van Vichteplaats.
Ze volgen dan dezelfde veilige omleidingsroute die ook de spelers wonende aan de kant Engelhoek van de N36 volgen. Dit is +/-1,2 km omrijden, maar dat zal voor bijna iedereen hetzelfde zijn. Dit is wel de veiligste route en we vragen daarom deze ook aan te raden bij de ouders. De omleidingsroute zal ook aangeduid worden.

Over het plaatsen van lichten aan het kruispunt Pareelstraat/N36/Klijtberg is de gemeente niet bevoegd. Er is wel een aanvraag lopende bij de wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), en die is positief ontvangen en bijna zo goed als goedgekeurd. Dit was destijds al in het kader van de verkeersafwikkeling van Molecule. Wanneer AWV dit kan realiseren is nog niet duidelijk.(o.a. afhankelijk van beschikbare budgetten). We zullen aandringen om de plaatsing te bespoedigen, maar kunnen geen garantie geven over het succes. Het kruispunt Pareelstraat/N36/Klijtberg is inderdaad heel onveilig (tenzij de ouders hun kinderen begeleiden). Ze zouden ook in groep (fietspooling) tot aan het kruispunt kunnen komen onder begeleiding van een (of enkele) ouder(s) in een beurtrol die ze kunnen begeleiden bij het oversteken.

Via dit schrijven hopen wij al onze spelers/ouders/sympathisanten correct ingelicht te hebben en rekenen dan ook in samenwerking met de Gemeente op een vlotte afhandeling.

Met sportieve groeten

Bestuur GD Ingooigem

 


 

 

Volgende wedstrijden

Geen wedstrijden beschikbaar.

Vorige wedstrijden

Geen wedstrijden beschikbaar.